description description

Panorama of the west coast of the southernmost part of South Africa, right-hand portion

Image

Panorama of the west coast of the southernmost part of South Africa, right-hand portion

Gordon, R.J.

Panorama of the west coast of the southernmost part of South Africa, viewed from Robben Island.

The sea is shown in the foreground with a mountainous landscape in the background.

The image incorporates the letters a-v, with the corresponding explications rendered beneath, starting with v on 'left part' and ending with a on 'right part'.

m moddergat eerste rivier en boterberg [?].

n het dorp Stellenbos legt aan de voet van dese bergen na dese syde..

o de ingang na de fransche hoek by de punt van dese berg hier de drakenberg genaamt, is een [?] waterval [?].

h de hanglip of buitenste oosthoek van baay fals [?].

j bergen, die van de hanglip, de oostelijke zyde van berg fals formeren.

k hottentot hollands cloof of n eerder [?] naar de verdere districten der Colonie..

g gedeelt van het robben eiland waarvan het gesigt genomen is..

l hottentot hollands Berg in 't oost zuid oosten de heldere berg geheten. de elf woningen die ditdiscreet uitmaken leggen aan dese zyde aan de voet dese bergen, tussen h en l..

a het zuiden des tafelbergs in het zuid ten oosten half oost, zynde niet als het noordelijkste hoogste en platte einde van een keten bergen die aan de punt de caap de goede begint en omtrent elf uren lang is..

b de duivelsberg, zynde niets als een uitspringende hoek des tafelbergs, door een kloof boven aan van dezelve gescheiden..

c de leeuweberg. staande bij ieder c een flaggestok en op het hoogste de kop genaamt een stuk [?] om signaal te doen voor schepen, in 't gesigt, het laagste gedeelte naar de zyde des duivelsberg, de Staart genaamt, [?] in het gezigts punt, om de stadt of vlek de Caap te zien, [?], zoals met ziet de distantie van dit eiland tot de stadt is drie uren gaant..

d de valsche leeuwe kop.

e de hoek naar de houtbaay in het zuid zuid westen.

f de walvis in het zuid half oost. dese klip steekt iets boven water en brandt [?], hy ligt een klein half uur van het eiland..

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

De Jong, R.C., Geografische Index op de Gordon Atlas: en transkriptie van en een alfabetisch namenregister op de Delen I en II. (1982)