description description

Post of the Company at Rio d'Lagoa

Image

Post of the Company at Rio d'Lagoa

Bucquoij, Jacob de

According to the Leupe (NA) catalogue, the original title reads: Afteekening als voren, met byvoeging van eenige gebouwen, referring to the title of VEL0854: Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door: Jacob de Bucquoij 1721.

Key: 1-13

Notes on reverse: van Rio delaGoa No 1721-1724 498 kk 580.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.