description description

Map of Tricoenemale

Image

Map of Tricoenemale

Stevenz, Livinius / Helt, Tatik Olivierse

Title in the Leupe catalogue (NA): Vertoog over den staat der verdedigingswerken bij Negombo, Baticaloa en Trinkonomale met geteekende aanzichten en plattegronden dier werken.

Eighth chart in a volume, on folio 17 / Grondteeckening van Tricoenemale.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.