description description

Map showing the road between Samarang and Cartasoera

Image

Map showing the road between Samarang and Cartasoera

Anoniem / Anonymous / Braam, J. van / Linden, Gerard onder de / Wilde, Herman de

Map showing the road between Samarang and Cartasoera.

Caarte Gemaakt ter Ordre van den Edelen Heer herman de Wilde, Raad Ordinair van India, Veld-overste en Opper-bevelhebber over de Krygsmachten der E. Maatschappy, soo te Water als te Lande, van de Weg tusschen Samarang en Cartasoera, Naaukeurig Waargenoomen in de opt togt gedaan in 't Iaar 1705 den 24. October.

Top left: V.

The map is taken from the work 'Oude en Nieuw Oost-Indien' by Francois Valentyn.

The map features a numbered key with explanatory notes.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Valentijn, François, Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726)