description description

View of Tidore

Image

View of Tidore

Anoniem / Anonymous

View of Tidore, taken from the collection of Artus Gijsels.

Afconterfeytinghe Van de stadt Tidore.

A:o 1601.

Key: _A Is den admirael het schip amsterdam B Is het schip Gouda [?] C Is een portugiesch kraecke

D Is een Spaensch OOrlooch Schip. E Is het rotterdammer schip F Is een barcq uyt de Manilio G de Coninck van tarnaden met syn Correcorren H hier lach Lofhoo[?] met syn Corcorren om den slach te aenschouwen Y dit sijn twee Joncken K een pundt ofte kat [?] met geschut L een ditto pundt ofte kat M een fortress met duidsche [?] stucken geschut N een punt ofte Cat met eenige stucken geschut Het schip A schoot om[?] de 300 schooten. Het Jacht B meer als 130 schooten. _.

The drawing is dated 'A:o 1601'; it is unclear whether the drawing dates from 1601 or only depicts the situation in 1601.

Please contact Badische Landesbibliothek for reuse and copyrights.