description description

Map with measurements of the Constantia estate

Image

Map with measurements of the Constantia estate

Slotsboo, Kaye Jesse / Cochius / Cochenius, Evert Walraven

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart van het Land Constantia, zoo als het in 1685 aan den Heer Simon van der Stel in eigendom is verleend, en by hermeting is bevonden.

Notes on reverse: Behoort tot de overgekomen Brieven en papieren van de Kaap 1717 2 deel / 708 [folio number in the binder ?] / No. 18 [serial number of the item in the binder ?] / 498 ll.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.