description description

Bird's eye view of the fort of Batticaloa

Image

Bird's eye view of the fort of Batticaloa

Anoniem / Anonymous / Waasbergen, Johannes Janssonius

Title in the Leupe catalogue (NA): Afbeelding van het fort te 'Batecalo op Ceijlon'.

View of the fort with mountains in the background.

The fort is surrounded by a moat and lies in a river estuary.

Note in the Leupe catalogue: Deze zelfde koperdruk komt ook voor bij Baldaeus, blz. 54.

Cf. Koninklijke Bibliotheek 189 A 6 part II, after p. 54.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.

Sources and literature

Baldaeus, Philippus, Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel: Derzelver aangrenzende Ryken, en het machtige Eyland Ceylon (1672)