description description

Map of powder cellars at Batavia

Image

Map of powder cellars at Batavia

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (NA): Plan van eenige kruidkelders.

Notes on reverse: Behoort by het copie rapport nopens de bevinding der Bataviase kruidkelders overgekomen 1723, 3 deel, 2 stuks / 1204 [folio number in the volume ?] / No. 29 [serial number of the item in the volume ?] / 602 ii.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.