description description

Map of Seram and the region south east of Seram

Image

Map of Seram and the region south east of Seram

Graaff, Isaac de

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart van het Eiland Ceram, Bouro, een gedeelte van de Westkust van Nova Guinea, de Arouw Eilanden, Timor-laut, het Oostelykste gedeelte van Tymor en de daartusschen gelegen Eilanden.

Numbered top right: 19.

A sheet of paper has been pasted on the reverse.

Notes on reverse: De eijlanden Bouro, Ceram, Arou, Timorlaut en een gedeelte van Timor, ende de eijlanden tusschen de selve gelegen, mitsgaders de Zuijtkust van Nova guinea: [legible where a portion of the sheet of paper pasted on the reverse has been cut away].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.