description description

Map and view of the Krakatoa islands off Sumatra and map and view of several bays on Sumatra

Image

Map and view of the Krakatoa islands off Sumatra and map and view of several bays on Sumatra

Vingboons, Johannes

Map and view of the Krakatoa islands off Sumatra and map and view of several bays on Sumatra.

Cracatou, gelegen inde / Straat Sunda, op de hooghte van 6. graden, Zuijder Breedte.

Noorder Inbocht van de Straat Sunda.

Aldus Vertoont hem de Baij van Sillebaer, als men daer op de / Reede Leyt, En is geleegen int Eijlant Sumatra, op de hoogte van 4 graden, 16 Minuten Zuijder Breedte.

The plate is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)