description description

Map of the mouth of the Ganges in Bengal, part A

Image

Map of the mouth of the Ganges in Bengal, part A

Keulen, Gerard van / Koninck, J. de

Title in the Leupe Catalogue (National Archives): "De aldernieuste paskaerten van de reede Bellesoor en de rivier de Ganges in Bengale". Stuk 1 stelt voor: de rivier bovenstrooms van de deltavormingen aan de monding..

Features printed compass lines.

Notes on reverse: 32.

Note in the Leupe Catalogue: Aangekocht van den boekhandelaar J.W. van Leeuwen, 1882 / Werd in twee stukswijse afteekeningen onder alle eerbied opgedragen aan den E. Hr. en Mr. Abraham Alewijn Abrahamsz. tweede Advocaet, lid van de Secreete commissie der Doorlugtige Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij, van sijn altoos verpligte dinaar Jan de Koninck, oudschipper ten dienste der voors. Comp., sijnde een vrugt sijner bedieninge, daer gehad hebbende commissi en examinatie over de gesteldhede der voors. rivier in den jaaren 1721 en 1722 bij drie diverse bekruijsinge verrigt.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.