description description

Map of the island of Obi

Image

Map of the island of Obi

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Land en Zeecaert van 't Eyland Ouby en daeromleggende Eylanden, zoodanig als het zelve door den Luytenant Pieter Lyn en den Sergeant Jacob Cloek zy bevonden.

Notes on reverse: 't Eyland Oubij / No. 2: / overgekomen Batavia 1699 2 deel / 784 [partly crossed out, so difficult to read; folio number in the binder ?].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.