description description

Map of Malayo Castle on Ternate

Image

Map of Malayo Castle on Ternate

Anoniem / Anonymous

Map of Malayo Castle on Ternate, taken from the collection of Artus Gijsels.

Platte forma van Casteel Maleyen met zyn buyte wercken Op t' Eylandt Tarnaten.

All the measurements are given in feet.

Key:A. Punt Orangie ofte groot Bolwerck (dus [?] pundt Is genaempt Taffasoho is hooch 21[?] de Zyde [?] C. Punt Amsterdam ofte pundt [?] is aende landt Zyde hooch 16 voeten en aen beyde zyde Z en Noordelyck [?] in ;t; [?] 19 voeten en 3 1/4 hooch als pundt [?] 21 als groote Bolwerck in 12 als t' zeebolwerck op 12 [?] van [?] alvast dwars aff naerden berd: is men op de hoochte vande bouw [?] Borst[wering?] D. Pundt [Gilolo Routsom?] 16 voeten hooch is 10 8/9 voet hooch alst Zeebolwerck op 505 voeten van daer t' Landwaerts vaarden Be[?] is men op de hoochte vande [?] vande Borst weeringh. E. Pundt Nassau ofte t' Zeebolwerck rontosom 17 voeten hooch. F De Cadt off S:t Pieters Bolwerck G des gouverneurs huys.

Den Inrondt van dese Buyten werckte is ontrent 2 Morgen 597 roeden [?] tegens 600 roeden de morgen in de [?] tegens 12 voeten, welverstanden binnen wals. Den aenlegh vande Boorstweder 12 voets in hooch 6 voeten. De diepte vande gracht van 7 tot 10 voeten. [?] Zech de hoochte des voets is [?] .

Please contact Badische Landesbibliothek for reuse and copyrights.