description description

Panorama of the east side of False Bay, South Africa, right-hand portion

Image

Panorama of the east side of False Bay, South Africa, right-hand portion

Gordon, R.J.

Panorama of the east side of False Bay from the Simonsberg (left) to Cape Hangklip (right).

View of the sea with background left the Simonsberg.

In the centre the letter E is inscribed above the mountain, right of this the letter F., followed by G., then A., C and, on the extreme right, D..

Inscribed beneath the illustration: Regt onder E. is de koegel baaij, daar de Colebrooke in 1778 is gestrandt: na dat hij op het ambeeld, in het inkoomen van baaij Fals, had Gestooten. Onder F. is Persons, en onder G is Gordons baaij together with the text G. de hoek van Riodulei. and D. laag voorland voor de hanglip..

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

De Jong, R.C., Geografische Index op de Gordon Atlas: en transkriptie van en een alfabetisch namenregister op de Delen I en II. (1982)