Post

Anomabu

Ghana

De Nederlanders bouwden rond 1640 een hut in de omgeving van Anomabu aan de Goudkust. De hut, die dienst moest doen als loge, was als een redoute versterkt. De Anomabu zelf waren sterke handelaren. Dit trok vele Europese handelaren aan om zich hier te vestigen. Na de stichting van de loge in 1640 werd de plaats dan ook wisselend door Nederlanders, Denen en Engelsen in bezit genomen. Rond 1674 bouwden de Engelsen er een klein fort, William genaamd.

Images