Post

Butri

Ghana

Fort Batenstein werd in 1656 door de WIC gesticht. Het fort lag op een heuvel gelegen in Butre, een plaatsje dat zich aan de Goudkust tussen de plaatsen Dixcove en Takoradi bevond. Als één van de weinige forten aan de Goudkust was deze vesting gedurende de hele 17de en 18de eeuw in handen van één en dezelfde eigenaar, namelijk de WIC. In 1872 kwam het in handen van de Engelsen. Volgens Bosman, die het fort in 1701 bezocht, was het een slecht ontworpen gebouw met vier nutteloze bastions. Naast goud en timmerhout bracht Butre ook suiker op.

Images