description description

Floor plan of the Hollandia fort at Pocquessoe

Image

Floor plan of the Hollandia fort at Pocquessoe

Anoniem / Anonymous

Floor plan of the Hollandia fort at Pocquessoe.

Title in the Leupe catalogue (NA): Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe.

Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe.

Notes on reverse: No. 12 Fortres Hollandia. Register 8, Deel 1, Folio 32, Portefeuille .. [inscribed on a blue label] / 450 [stamped in bold on a small label].

Key: Declaratie / 1. Poort van de Wagt / 2. Een oud vervallen Gebouw / 3. Een ditto; bijde zonder Plat / 4. Reegen bak / 5. 's Commandanten Wooning, waeronder Een Pakhuuys / 6. Slaapkaamer, waeronder's adsistenten Wooning / 7. een Bortessie / 8. Stompe Tooren, waerin Een Wooning / 9. 10 twee Schilder huysen. / Na: de 1ste, 2de en 3de Bastion zyn verwoest, waervan de 1ste tot Een slaeve gat gebruykt word. / 'T oude Gouvernement is ten Eenemael vervallen, staende alleening nog de Muuren daervan.

Bottom right: No: 2.

Inscribed on various places on the chart: 751 [in pencil].

Top centre: 17e LXIII.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.