Post

Senya Beraku

Ghana

In de aan de Goudkust gelegen plaats Senya Beraku werd in 1667 een loge gebouwd door de Nederlandse WIC-dienaren. Daarmee startte een langdurige relatie met de bewoners van het gebied Agona. In 1705 werd begonnen met de bouw van een fort. Door de hoop op een bloeiende handel in goud, ivoor en slaven gaven de Nederlanders het fort de naam 'De Goede Hoop'. De naam werd bewaarheid: de handel in slaven werd zeer omvangrijk door de talloze oorlogen in de regio. Deze conflicten leverden zoveel slaven op, dat het fort te klein bleek voor de verwerking ervan. In 1816 werd het fort verlaten.

Images