description description

View of the city of Arrakan

Image

View of the city of Arrakan

Decker, Coenraet

View of the city of Arakan, situated at the mouth of a river full of ships including a Dutch East Indiaman.

Key: A-D.

Please contact Rijksmuseum AmsterdamMaritiem Museum Rotterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

Schouten, Wouter, Oost-Indische Voyagie: Vervattende voorname voorvallen en bloedige zee- en landtgevechten tegen de Portugeezen en Makassaren 1658-1665 (1676)