description description

Map of the coasts of Ceram, Ambon, Ceram Laut and Gnooffa, expedition A. Gijsels, part 2

Image

Map of the coasts of Ceram, Ambon, Ceram Laut and Gnooffa, expedition A. Gijsels, part 2

Hesselsz, Gerrit / Gijsels, Artus/Arnoult

Map of the coasts of Ceram, Ambon and environs, expedition A. Gijsels.

Caerte van de custe van en den aencleve van dien waer in niet alleen de plaatsen distinctelyck waer datse onderstaen gelegen, maar oock over al de Havenen, en inhammen met haer diepte curieuselyck op haer streckinge geteykent, en de afgemeten syn door last en bevel van d' E': Heer Artus Gysels Raad van Indien, en Gouvern:r van Amboina en de jurisd[?] van dien A' Xvi XXXIII ADI XXXI Deceb by G. Hessel.

Afteykening van 't Eyl. CeramLauw, ende gnooffa ingenimen en gedwongen met d' E:d H:r Artus Gysels Raad van Indien en Gouv: van Amboina te accorderen den XXVV April XVI XXXM In't groot Geleyt om de Negrien perfect aen te wysen..

Key: Aenwysinge der letteren op Ceramlaut. A. Killiwarou, is rontom bemuurt ende met punten de zyden vlancquen ver[?] B. [?] C. Killitay D. killimalla, was mede met een muur betrocken, doch aen S. zyde heel open. E Killilouhie, en Eon. F, Killibrech, ende Quillatya waarin niet alleen beneden aen voet van berch maar oock boven op den berch aende W. Zyd met een borstwering van steen omringht. G. Een boom daer een wachtuysjen instont. H. Waterplaets daer d'onse water haalden. I [?] Dit syn de plaatsen dear d'inwoonders altesamen in gevlucht waren [?] met ons accordeerden. K. Meber L. Tillibaren M. Kuylen in't sande beslooten. N. Een bovenwaterigh sandt. O Langs deze zyden ist [?].

This is the right hand portion of a chart which comprises two parts, see Badische Landesbibliothek K499b fol 17-1.

The map was drawn by Gerrit Hessel, son of the mapmaker Hessel Gerritsz.

Please contact Badische Landesbibliothek for reuse and copyrights.