description description

Map of the bay of Goa showing the blockade of Goa 1657-1658

Image

Map of the bay of Goa showing the blockade of Goa 1657-1658

Vingboons, Johannes / Roothaes, Adriaen

Map of the bay of Goa, showing the blockade of Goa 1657-1658.

Aldus vertoont Hem de Baij van Goa, als ghij recht de Werff van / Marmogon N.O.S: Pr. de Cabo ende Aguades, oost van u hebt, omtrent / Een 1/2 Mijl, alsoo ghij soo na moet verseijlen.

't Eijlandt daer de stadt Goa op Leijdt.

Key: Verclaringhe van de Baij van Goa. / A. is de wegh daer de Scheepen en vargadts, na de Stadt Goa gaan. / B. Sijn Altesamen Baterijen, soo hier en daar. / C. 't Casteel Aguade D. Caep de Nos Siyora, mede Leggende opt Eijlandt Goa. / E 't Casteel Marmagon. G. Hollantsche Brander. / F. Sijn de Portugeese scheepen. / H. Sijn de Portugeese vargadts die op de Brandtwacht Laagen. / I. de Hollandtse vloot die de Baij beset houden. / K. 't fort de drie koningen. / Dese geteijckende diepten ofte vademen, sijn alles seer nauw ondersocht en afgediept, ende afgepeijlt met het Loot, soo binnen als Buijten de Baij en binnen des vijandts Scheepen, Anno 1657 en 1658.

The original map was drawn in 1657 by Adriaen Roothaes and copied between 1665 and 1668, probably in the studio of Johannes Vingboons.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)