description description

Sea battle off Goa between the Dutch and the Portuguese fleets in 1638

Image

Sea battle off Goa between the Dutch and the Portuguese fleets in 1638

Vingboons, Johannes

Sea battle off Goa between the Dutch and Portuguese fleets in 1638.

De Baij van Goa.

Key: A: wtrecht. / B: vlissingen. / C: Rotterdam. / D: s. Gravenhage. / E: der Veer. / F: Harderwijck. / G: Texel. / H: Bredan. / I: de Valck. / K: Amsterdam. / L: Enckhuijsen. / M: den Dolphijn.

Scheeps Strijdt tusschen de Hollandsche Scheepen ondert Comando van den E. Heer Adam Westerwolt / geboortich van Delfft, Ende de Spaensche vloote, Sterck 6 Galionen Neffens Seventien Fregats, / geschiet den 24. Jannuarij 1638 voor Goa alwaar twee groote Hollandtsche scheepen ende / Een Spaens Galioon, aen den anderen Sijn verbrandt, gelijck bij de teecken: B: D: te Sien / is. doch sijn endelijck de Spaensche binnen gevlucht; Ende de Hollanders victoriues van daer gescheijden.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)