description description

Panorama of Mossel Bay, part five

Image

Panorama of Mossel Bay, part five

Gordon, R.J.

Panorama of Mossel Bay, seen from the north east.

Across the entire foreground of the panorama we can see sand strewn with shells.

To the left the open sea.

In the centre a sandbank with boulders, bearing the text oost. half zuid. dit eilandtje of liever rots legt twe snaphaan schoten uit de wal, so dat men er de robben op sien kan.

Under the island an X is marked X van dit punt is het gesigt genomen..

Underneath the caption Gesigt van de Mosselbaaij. genomen den 22 februarij 1778. R:J: Gordon the following remark has been added: dit is de beste baay van dese kust, tot Rio la goa, uitgenomen baay fals.

Right of centre oost ten Zuiden. the land begins once more.

In the surf the inscriptions read hier zyn twe schone handige brandings baayen voor boten and aan dese zyde een water fontein..

To the extreme right there is more land, with above it the inscription zuid een quart oost..

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

De Jong, R.C., Geografische Index op de Gordon Atlas: en transkriptie van en een alfabetisch namenregister op de Delen I en II. (1982)