description description

View of the regions east of Cape Agulhas

Image

View of the regions east of Cape Agulhas

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

View of the regions east of Cape Agulhas.

't Landt by Oosten de Caep de Agulhas.

Please contact Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

anoniem/anonymous, Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien: haer coersen, strecking hen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent [...] (1598)