description description

Elevation of the roadstead of Agua S. Bras

Image

Elevation of the roadstead of Agua S. Bras

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

Elevation of the Agua S. Bras roadstead.

De Reede van Agua S. Bras.

Please contact Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

anoniem/anonymous, Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien: haer coersen, strecking hen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent [...] (1598)