Post

Akwida

Ghana

Op het eilandje Akwida, gelegen aan de Goudkust tussen de plaats Dixcove en het fort Hollandia (dicht bij de Portugese handelspost Axim), was het driehoekige fort Dorothea gebouwd. Het fort was rond 1684 door de Duitse Brandenburg Compagnie gesticht. Niet lang na de bouw, in 1687, veroverde de WIC het fort. Volgens een verdrag van 1688 zou de WIC het fort aan de Brandenburg Compagnie terug moeten geven. Dit gebeurde echter pas in 1690. In het begin van de 18de eeuw wisselden de eigenaars elkaar af, in de loop van de 18de eeuw werd het Nederlands bezit en vonden diverse verbouwingen aan het fort plaats.

Images