Post

Ouidah

Benin

Ouidah aan de Slavenkust was een vestigingsplaats van Nederlanders, Fransen en Engelsen. De slavenhandel in deze plaats was voor het WIC-bestuur van zodanig belang geworden, dat de compagnie in 1703 besloot het hoofd van de nieuwe post tot 'oppercommies' te benoemen. Elders aan de Slavenkust hadden de hoofden van de factorijen de titel 'commies' of 'koopman'. In 1725 werd de factorij te Ouidah opgeheven. Dit had te maken met de politieke onrust aan de Slavenkust. De expansiedrift van de staat Dahomey, een in het binnenland van de Slavenkust gelegen rijk, veroorzaakte stagnatie in de slavenhandel. Na opheffing van het kantoor te Ouidah ging de slavenhandel van deze plaats over naar een meer oostelijk gelegen WIC-post in Jaquin, een zeer winstgevende post van de WIC.

Images