description description

Ruins on the island of San Thomé

Image

Ruins on the island of San Thomé

Jong, Dirk de / Conradi, Petrus / Plaats, Volkert van der

Ruins on the island of San Thomé.

Puinhoopen op 't eiland St. Thomas.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Conradi, Petrus en Volkert van der Plaats, Nederlandsche reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots: Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. (1784-1787)