description description

Coastal views of S??o Tom?? and Guinean cranes

Image

Coastal views of S??o Tom?? and Guinean cranes

Vingboons, Johannes

Coastal views of S??o Tom?? and Guinean cranes.

Vertoonghe van het Eijlandt St. Thome, aende Noordtzijde, als het Suijdt, Suijdtoost van u is, ist aldus gedaen. / vertoninghe van de Zuijdt Zijde van't Eijlandt St. Sthome, alst vijff mijlen noort noort oost van u is, ist Aldus gedaan.

Dit Sijn Guijneesche kraanen, volgens het Seggen En getuijgenis van alle Evarene oude Guijneesvaarders.

The plates are taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)