description description

Bird's eye view of Cape Mount

Image

Bird's eye view of Cape Mount

Vingboons, Johannes

Bird's eye view of Cape Mount.

Vertoninge van Cabo de Monte, komende / uijt het oosten, bij de Inwoonders genaamt, / Wah Conhó. / gelegen in Guinea, Tusschen Rio, Maguebba en Rio de Monoh.

Top left: Cabo de Monte O. ten noorden. 3 ofte 4 mijlen van u aff, het Landt streckt daar O. ten Suijden.

Top right: Cabo de Monte als hij .O. ten Suijden, en O.S.O. ontrent .4. mijlen van u is, en men op .50. vademen is, Soo siet men oock het Laege landt van Rio de galinhos. -The chart is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Two settlements are shown along the coast.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)