description description

Map of Cape Mount

Image

Map of Cape Mount

Vingboons, Johannes

Map of Cape Mount.

Pascaert van Cabo de Monte. / Vertonende Neffens de Zeecust, oock de gelegentheyt van het binne / landt, met zijn dorpen, ende Eijgen namen Vande Inwoonders. van Rio Non / Tot Rio de Aguada.

The plate is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)