description description

View of the Jacatra redoubt near Batavia

Image

View of the Jacatra redoubt near Batavia

Listing, Johannes

Title in the Leupe Catalogue (National Archives): Teekening van de schans Jacatra volgens resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden van 11 juli 1656 op te bouwen nabij Batavia.

Note in the Leupe catalogue tekening te vinden in VOC 677 onder de resoluties van 11 juli 1656.

The entire page measures 40 x 49 cm.

The VELH-number of this map has become obsolete: the present inventory number is 1.04.02, 677, map 5.

Please contact Nationaal ArchiefNationaal Archief for reuse and copyrights.