description description

Map of farmlands in the Batavia area, part seventeen

Image

Map of farmlands in the Batavia area, part seventeen

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (NA): Zeeker stuk land a 1709 in den 20 februarij door het Eerw. Collegie van Heemraden deeser Bataviase ommelanden gekogt en an de post Mr. Corneelis (ruijm 2 uuren gaans bezuijden deese stadt geleegen) gegeeven.

The map is part of a collection of 24 charts and is numbered no. 17, top left and in the centre N.17..

The numbers 11, 20, 21 and 26 are missing.

In the centre a river, fort and surrounding parcels of land are depicted de Groote Revier, Mr. Corneelis.

Also in the centre is a compass Z;W;N;O and a scale Schaal van Vijftig Rhijns: Roeden.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.