description description

View of the Vijfhoek redoubt near Batavia

Image

View of the Vijfhoek redoubt near Batavia

Listing, Johannes

Title in the Leupe Catalogue (National Archives): Teekening van de redoute de Vijffhoeck volgens resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden van 8 augustus op te bouwen nabij Batavia.

Note in the Leupe Catalogue tekening te vinden in VOC 677 onder de resoluties van 8 augustus 1656.

The entire page measures 40 x 46 cm.

The VELH-number of this map has become obsolete: the present inventory number is 1.04.02, 677, map 7.

Please contact Nationaal ArchiefNationaal Archief for reuse and copyrights.