Post

Albany

United States of America

In de huidige stad Albany, voorheen Beverwijck, hebben de Nederlanders in het begin van de zeventiende eeuw drie forten gesticht. Zij noemden deze plaats Beverwijck, naar de bevervellen die zij er kochten van de Indianen. Het eerste fort werd rond 1613 door de Nederlanders op een eiland (waarschijnlijk op Castle Island) in de mond van de rivier de Hudson gebouwd. Het was een klein fort en de eerste handelspost in 'het Nieuwe land'. De bouwers van het fort waren bemanningsleden van de schepen Fortuyn en Tijger. Het fort, Nassau genaamd, heeft niet lang bestaan; al in 1617 werd het eiland geteisterd door overstromingen waardoor het fort vernield en verlaten werd. Dat zou dan ook de aanleiding geweest kunnen zijn tot het bouwen van een nieuw fort, met dezelfde naam. Dit tweede fort Nassau zou rond 1618 aan de westoever van de Hudson zijn opgericht. Het derde fort, fort Oranje, werd ook aan de westoever van de Hudson neergezet, aan de kruising van de Hudson en de Mohawk rivier. Het zou ongeveer een kilometer ten noorden van fort Nassau gelegen moeten hebben. In eerste instantie was het fort een vierkant gebouw met bastions. Het fort was van hout gemaakt en omsingeld door een gracht. Toen het fort rond 1647 door overstromingen van de rivier werd beschadigd, besloot Peter Stuyvesant, directeur-generaal van Nieuw-Nederland, het opnieuw op te richten. Nu werd fort Oranje van steen gemaakt.Fort Oranje diende lange tijd als bestuurlijk centrum van de Nederlanders. Daarnaast was het fort de inkoopplaats van pelzen. In het midden van de zeventiende eeuw werden jaarlijks zo'n 46.000 pelzen ingekocht. De pelzen werden geleverd door Indianen die naar de rivier kwamen. De onrusten met de Mohawk Indianen en de wens een meer centraal gelegen handelsplaats te verkrijgen, waren redenen voor verplaatsing van het centrum: Beverwijck moest plaatsmaken voor een andere plaats. Zo werd in 1625 de stichting van fort Amsterdam op het eiland Man (Manhatten) een feit en hiermee Nieuw-Amsterdam. In 1664, toen een groot Engelse vloot voor Nieuw-Amsterdam (nu New York) verscheen, besefte Peter Stuyvesant dat hun macht te groot was voor een veilig behoud van de Nederlandse vestingen. Binnen een week werden alle Nederlandse vestingen in Nieuw-Nederland overgegeven aan de Engelsen. In 1667, bij de vrede van Breda, werd het nieuwe Engelse bezit van Nieuw-Nederland herbevestigd, echter Amsterdamse kooplieden bleven nog lange tijd handel drijven met dit gebied.

Images