Post

Rensselaer

United States of America

Rensselaerswijck was een kolonie gesticht door diamanthandelaar en bewindhebber van de WIC-kamer Amsterdam, Kiliaen van Rensselaer. Deze man, die het land kocht van de Mahican Indianen, is zelf nooit in Amerika geweest.. De kolonie, in dit geval een patroonschap, werd rond 1638 gesticht iets ten oosten van fort Oranje aan de Hudson rivier. Rensselaerswijck was al in 1660 uitgegroeid tot een welvarend dorp. Er woonden zo'n 200 mensen. Dergelijke patroonschappen werden door de WIC verleend aan eigenaren van land, vergelijkbaar met plantagehouders. (Met het verschil dat een plantage meestal uit één hoofdhuishouden bestaat en een patroonschap uit veel meer huishoudens.)Peter Stuyvesant had moeite met deze zelfstandige kolonie. Na enig geharrewar over de plaatselijke autoriteit, claimde hij een door de kolonie gebouwd dorpje in de directe omgeving van fort Oranje als officieel WIC-territorium en noemde dat Beverwijck (nu Albany).

Images