description description

Map of North America

Image

Map of North America

Schalenkamp, M. / Koning, Th. / Bonne

Map of North America.

Kaart van het Noorder deel van Noord Amerika ter opheldering der Geschiedenis van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen: in de beide Indien.

Top right: VI en VII deel.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)