Post

Harlem

United States of America

Haarlem was de oude naam van de huidige wijk Harlem op het New Yorkse eiland Manhattan. Het was de tweede vestiging van de WIC op Manhattan. In 1658 besloot het WIC-bestuur te Nieuw-Amsterdam, op de zuidpunt van Manhattan, dat er een tweede plaats gesticht moest worden op de noordpunt van het eiland: Haarlem. Deze nieuwe plaats zou de Nederlanders moeten helpen het eiland te verdedigen tegen invallen aan de noordzijde door Engelsen en Indianen. De Indianen noemden het gebied Muscoota, dat 'vlak land, geschikt voor landbouw' betekent.

Images