Post

Bergen

United States of America

Bergen was een van de Nederlandse stadjes in de omgeving van Nieuw-Amsterdam. Op 1 november 1663 roept Peter Stuyvesant, directeur-generaal van Nieuw-Nederland van 1655 tot 1664, de afgevaardigden van diverse Nederlandse en Engelse steden, zoals Bergen, op om naar de 'Gemeene Landts Vergaderinghe' te komen. De spanningen tussen de Engelsen en de Nederlanders in het gebied liepen op. De Engelsen gaven geen gehoor aan Stuyvesants oproep. Een jaar later, in 1664, werd het gebied aan hen overgedragen.

Images