Post

Maspeth

United States of America

Gouverneur Willem Kieft, die naarstig op zoek was naar mensen die zich wilden vestigen in de omgeving van Nieuw-Amsterdam, gaf in 1642 de Engelse dominee Francis Doughty toestemming om een dorpje te stichten op het Lange Eiland, oftewel Long Island, dat viel onder Nederlands bewind. Dominee Doughty noemde het dorp Maspeth. Al een jaar na de stichting vielen Indianen het dorp aan. Zo kwam snel een einde aan het dorp Maspeth. Echter, negen jaar later probeerde een nieuwe Engelse groep het opnieuw. Zij noemden de plaats Middleburgh. Toen Engeland het hele gebied Nieuw-Nederland in 1664 overnam kreeg de plaats haar derde naam: Hastings. Maar de bewoners van het dorp zelf noemden de plaats Newtown. Het dorp is opgeslokt in de tegenwoordige wijk Queens.

Images