Post

Plymouth

Trinidad and Tobago

Plymouth ligt aan de noordkust van het eiland Tobago. Toen de eerste Nederlandse kolonisten in 1628 op het eiland Tobago arriveerden, bouwden zij een fort aan de Grote Courland Bay, op een zeer steil klif. Deze eerste nederzetting werd Nieuw Vlissingen genoemd. Later, in 1654, toen zich een groep kolonisten onder leiding van de Hertog van Koerland hier aan de baai vestigde, herbouwden deze Koerlanders het fort. Zij herdoopten het met de naam fort Jacobus. De nederzetting zelf werd ook wel Jacobusstad genoemd. Het fort was groter dan voorheen en binnen de muren was plaats voor huizen, barakken en een kerk. Vijf jaar later, in 1659, lukte het de Nederlanders om de kolonie weer in handen te krijgen. Vanaf dat moment veranderde de naam van het fort in fort Beveren.

Images