Post

Scarborough

Trinidad and Tobago

In 1654 vestigde zich een groep Koerlanders, genoemd naar hun aanvoerder de hertog van Koerland op Tobago. In datzelfde jaar stichtte de WIC een nieuwe kolonie aan de andere kant van het eiland, aan de Lampsinsbaai, ofwel Rockly Bay. Op een hoge heuvel bouwden de Nederlandse kolonisten het fort Lampsinsberg. Het fort had vier bastions, enkele barakken, een arsenaal en een gouverneurshuis. Onder aan de heuvel lag Lampsinstad. Naast het fort Lampsingsberg werd al snel door de Nederlanders een tweede, wat kleiner fort gebouwd, 'het fort van de Lampsins'. Het lag aan de zuidkant van het eiland maar de exacte locatie is niet duidelijk. Later, tijdens de expeditie van de Nederlander Jacob Binckes in 1676, werden er nieuwe forten op Tobago opgericht. De bedoeling van deze nieuwe expeditie was het eiland als handelscentrum te versterken en te koloniseren. Een nieuw fort, Sterreschans, werd gebouwd. Daarnaast, recht voor het fort op de heuvel, plaatste men nog een kleiner bolwerk met zicht op de baai. Het nieuwe fort Sterreschans was gelegen aan de Klipbaai, ofwel Rockly Bay, nabij het oude fort van Lampsins. Het was bemand met 480 mensen en had 23 kannonen. In 1677, toen de Fransen het eiland definitief veroverden, werd Sterreschans opgeblazen. Bickens en 250 van zijn mannen kwamen om het leven.

Images