description description

Bird's eye view of a battle between the Dutch West India Company and the Spanish in 1636

Image

Bird's eye view of a battle between the Dutch West India Company and the Spanish in 1636

Anoniem / Anonymous / Elsevier, B. / Elsevier, I.

Bird's eye view of a battle between the Dutch West India Company and the Spanish in 1636.

Anno 1636 Afbeeldinghe van de Slagh van onse Troupen onder het beleijdt vande H Colonel Artichau, tegen de Spaensche Troupen onder t' Commando van Don Louys de Rochas e Borgia.

Key: A. Den grooten boom daer de Generael don Louys de Rochas e Borgia onderhielt om onse ordre te bespieden. / B De plaetse daer de Colonel Artichau sich hielt om alles wel te besightighen / C. Regengracht inde welcke de vyandt eerst syn musquettiers demancheerde / D Den enghen pass tusschen twee berghen daer de vyand eerst door aenquam.

The Spanish commander Louis Rojas y Borgia made landfall in JaraguĂ , south of Recife. The battle depicted here was probably waged somewhere near Porto Calvo.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Laet, Johannes de, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie (1644)