description description

Map of the Gulf of Ankaos

Image

Map of the Gulf of Ankaos

Anoniem / Anonymous / Jansz, Broer

Map of the Gulf of Ankaos.

Golfo de Ankaos ofte Den Grooten in ham van Chiloue.

Several houses are ablaze opposite Castro.

Bottom left several East Indiamen are shown sailing at sea.

Top left: fol.87..

Cf. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 61 B 21, p. 464.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Brouwer, Hendrick, Journael ende historis verhael van de reyse gedaen [...] naer de custen van Chili: onder het beleyt van den heer generael Hendrick Brouwer in den jare 1643 voor gevallen. (1646)