description description

Map of the coast of Mozambique

Image

Map of the coast of Mozambique

Vingboons, Johannes

Map of the coast of Mozambique.

Afbeeldinge van de custe Mosambique, Streckende van de N. O. hoeck van Mosambique Tot het Noordt oostelijckste Eylandt Peremedes, met de droochten En Klippen daarbij, en omtrent geleghen.

Extreme right: Aldus vertoont hem de Baij Mousambique, als den Bergh A het Casteel, n. ten Westen van u Leijt.

The map is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)