description description

View of the Dutch passage through the Straits of Magelhaen, expedition Joris van Spilbergen 1615

Image

View of the Dutch passage through the Straits of Magelhaen, expedition Joris van Spilbergen 1615

Anoniem / Anonymous

View of the Dutch passage through the Straits of Magelhaen, from the collection of Artus Gijsels.

Expedition by Van Spilbergen, equipped by the VOC to sail through the Magelhaen Straits to East India.

Waerachtige Aff Beeldinge hoe dat wij met ons Vijff scheppen op den sesten dagh Mayo anno 1615 de straet magallanes wt geseylet ende in de Zuytzee gecommen syn..

Key: A. Cabo desirado oftte der suyt hoeck van de straet B het noort landt van de straet dit lant ontvalt hem heel inde Noort soo dattet geen Kenelycke caepen heeft C sijn drije Klippen die in see leggen gezien t sorlinges. D is tschip de groote Sonne. E is t schip de groote Maen. F is t schip der Aeolus. G is t schip de Morggensterre. H is t schip den Jager. -Het Noort ende Zuyt landt is anders niet dan rotsen ende clippen sonder eenigh geboomte ofte gras. als wij in zeee quamen liep t watter seer [?] ende ongestuym met hagel sneu ende Reggen. Int Noordten ende suyden saghen Veel gebroocken Landts soo dat wij voor seecker kouden mer wt ende ni commende passagie heeft als by cabo desirado gelyck vrijwel ende nerstich opgelet hebben..

Please contact Badische Landesbibliothek for reuse and copyrights.