description description

Map of Tayouan and Fort Zeelandia

Image

Map of Tayouan and Fort Zeelandia

Vingboons, Johannes

Map of Tayouan and Fort Zeelandia.

Key: Aenwijsing van de voorneemste Plaatsen op Tajovan. / A. is t fort Zelandia. B. ist Gouverneurs Logijment met sijn Packhuijsen en Logimenten / voor de werckluijden. / C. Het oude Logijment, bij de Heer Nuijts, a 1628 gebout. / D. Het Sieckenhuijs. E. Het Kerckhoff. F. de Stadt ofte het Chineesche quartier. / G. de ordenarij Ree, voor Scheepen en Joncken vande Chineesen, om ancker te loopen wanneert / begint te waijen, zijnde een sandplaat die met een Springh gants onder loopt. / H. de ordenarij Ree voor Scheepen en Joncken daer alles gelost en geladen wort, so dat / G. en H. de ordinarij Reede is voor de Chineesen als voor de onse. / I. Enige Vissekers huijsjes, staende op de Noordt plaat, bij de Chineesen Paerambeij genaemt. / K. een hooghe dicke duijn, geleegen Z.Z. west, ontrent 60 Roeden vant fort Zeelandia. / 3 a 4 voeten hooger als den Barmo vant gemelde fort. / L. Een gelijcke duijn, 6. voeten Lager als de voorige, geleegen ontrent 90. Roe vande selve Eerst Duijn, waer op de Limietpael gestelt is. / M. Een Duijn van gelijcke Hooghte als de tweede, die geteijckent is met de Letter L leggende / recht Zuijden, ontrent 32. Roeden van de tweede, van dese daer beginnen de duijnen datelijck / veel lager en allenxkens kleijnder tot een vlack strandt te loopen, waer over / met een Zuijder Mousson en hart weer, de Zee somtijds spoelt. / N. de Haven ofte Inkomst van Tajovan. / O. de oude Haven an selfs gestop. P. Reduijt.

The map is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)