description description

Map of the west coast of Formosa

Image

Map of the west coast of Formosa

Janssen van Middelburg, Pieter / Vingboons, Johannes

Map of the west coast of Formosa.

Afbeeldinge van de westzijden vant Eijlandt Formosa / streckende van't Canael Taiouan om de Noort, tot de / Rivier Ponckan, met alle Zijn Rivieren, Droochten en ondiepten, / gemaeckt door ordre van de E. Heer Gouv: Hans Putmans, ende / alsoo bevonden Bij Pieter Janssen van Middelburch. Anno 1636.

The map is taken from the Atlas Blaeu-Van der Hem.

This map is a continuation of the ??sterreichische Nationalbibiothek, Vienna, inv. nr. Van der Hem 41:07.

According to Peter van der Krogt in 'The Atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian Library', Utrecht 2005, p. 377 the map was drawn in 1636 by Pieter Janssen van Middelburgh and copied in Johannes Vingboons' studio around 1670.

Key: A. is fort Zeelandia. / B. is de Ronduijt Zeeburgh. / C. is 't Canael. / D. siccam ofte 't Jagersdorp. / E. is de Rivier Sinckan. / F. is 't Fuijle Eijlandt. / G. is 't Walvis Been. / H. is de Rivier Soulangh. / I. tBosch Soulangh. / K. is t Campans Riviertjen. / L. is de verraders ofte moordenaers Rivier. / M. is de Boere Schuer. / N. is de Rivier ofte 't Canael van wankan. / O. is de Reduijt Vlissingen. / P. is de Vissers Plaet. / Q. is t Visschers Eijlandt. / R. is de Wilde Hoeck. / S. is 't vlacke Eijlandt. / T. is de Riuier Matavir. / V. is 't Canael voor Poncan. / W. is een goede Reede voor kleijne Jonxkens. / X. is de Soute Rivier.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)