Fort

Duinhoop, fort

Images

Sources and literature

Sleigh, D., Die buiteposte: VOC-buiteposte onder Kaapse bestuur 1652-1795 (1993)