description description

Map of the fort and the city of Cochin

Image

Map of the fort and the city of Cochin

Zijnen, D.

According to the Leupe catalogue (NA), the original title reads: Plan der Stadt en Fortres, sodanig als hetselve geleegen was in de Maand February 1767, benevens een gedeelte van Baypin, zoodanig als hetzelve ook geleegen was den 1 maart 1767, met deszelfs strekking op de ware distantie enz.

Key: A-Z; a-m

Centre left on the cartouche: Gedeelte van den uijtersten hoek van buijpin zoo als het selve het naaste na den monde der rivier en rheede komt te leggen, op den 1ste maart 1767, en teffens op zijn ware disstantie van de Stadt Cochim hier in werd aangeteekend desselfs gelegenthijd, van thuijnen, wildernis off ledig land en 't zee strand, dus opgenoomen en gemeeten door den ondergeteekenden.

Notes on reverse: Plan van den ingenieur Zijnen [Blue ODG label] nr. 4 Plan van de stad en fortres Cochim. [Printed label] nr 503; nr. 167.

Topographical names mentioned: Baypin, punt Gelderland, punt Holland, punt Zeeland, punt Utrecht, punt Vriesland, punt Groeningen, Overijssel.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.